Výrobci

Newsletter

Hledat

Reklamační řádPostup při reklamaci

 


V případě výskytu nějaké závady na zakoupeném zboží jej můžete reklamovat, buď osobně (po dohodě), nebo zasláním poštou adresu: Ing. Soňa Černá, Generála Svobody 1717, 431 11 Jirkov (nikoli však dobírkou) spolu s kopií námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a průvodním listem s popisem závady. Předem je potřeba informovat pomocí emailu či telefonicky

náš obchod.

 

Zboží Vám bude vyměněno do 30ti dnů od doručení a po předchozí domluvě zasláno zpět na naše náklady. V případě nedostupnosti Vámi reklamovaného typu zboží si vyhrazujeme právo jej nahradit zbožím odpovídajících parametrů. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem přepravní společnosti protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

2. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení ( účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).

3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

4. Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení platby bez poštovného.

5. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1. 7. 2011 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

 

Podmínky pro vrácení peněz

 

•Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od obdržení.
•Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.
•K vracenému zboží musí být přiložena kopie námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od smlouvy s vlastnoručním podpisem.
•Navrácená částka bude pouze ve výši hodnoty vraceného zboží. Dopravné do této částky nebude zahrnuto.

•Vrácenou částku obdržíte dle přání uvedeného ve Vašem vyjádření buď na Váš bankovní účet, nebo poštou.

 

č. 89/2012 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Akční nabídka

Aktuálně nejsou žádné slevy

Hledat